Mezőföldi Önkéntes Pont, Besnyő A honlap akadálymentes változata
Facebook
Elérhetőség, nyitva tartás

Önkéntesség vidéken

» Közzétette: Önkéntes Pont ¦ 2013. október 21. 11:21 CEST

A Mezőföldi Önkéntes Pont egy éves működésének tapasztalatai. Kik a legfogékonyabbak az önkéntességre? Milyen motivációkkal rendelkeznek térségünk önkéntesei? Milyen volt a projekt fogadtatása? Országos szintű átfogó kutatásokkal hasonlítottuk össze a Sziront’Art Közhasznú Egyesület projektjét.

A Mezőföldi Önkéntes Pont tevékenységét a Sziront’Art Közhasznú Egyesület szakmai igazgatója, Germán Márton vizsgálta meg. Az országos adatokkal vetette össze a projektben tapasztalt eredményeket. Az elkészült tanulmány összefoglalása olvasható az alábbiakban.

„Vizsgálatom során az önkéntességgel kapcsolatos átfogóbb felméréseket, kutatásokat vetettem össze egy jellemzően falusi környezetben megvalósuló projekt eredményeivel. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez az elemzés is csak feltételesen hasonlítható össze más kutatásokkal, hiszen – ahogyan ezt a szakirodalomban mások korábban jelezték – még nincsen Európa szerte egységes módszertan az önkéntesség átfogó vizsgálatára, de a hazai kutatások is más-más módszertant, más mintát használnak-használtak, az önkéntesség más-más tevékenységi területeit vizsgálják. Ugyan számos tanulmány született már az önkéntességről itthon is, egyelőre ezek adatai sem vethetők össze teljes biztonsággal éppen a vizsgálati módszerek különbözősége miatt. Mégis arra vállalkoztam, hogy a Mezőföldi Önkéntes Pont egy éves tevékenységének bemutatása mellett megpróbálom összevetni az önkéntesek foglalkoztatottsági, végzettségi és motivációs adatait a már fellelhető adatokkal. Az összevetés ugyanis mindenképp jelzésértékű lehet és felvázolhatják a vidéki közöségekben zajló folyamatokat. A motivációra kiemelt figyelmet fordítottam, mivel a projekt célja az önkéntesség elterjesztése, tudatossá és szervezetté tétele volt, valamint az eddig „láthatatlan” informális önkéntesség láthatóvá tétele, dokumentálása.

Az elemzés alapján elmondható, hogy bár vidéken is nagy az érdeklődés az önkéntesség iránt, a legtöbben csak alkalmanként csatlakoznak egy-egy szervezett önkéntes akcióhoz. A hosszú távú elköteleződés még itt sem alakult ki. Ez leginkább a regisztrált és dolgozó önkéntesek számának összevetéséből derül ki. A programban a regisztrált önkéntesek alig 60 százaléka végzett a későbbiekben önkéntes tevékenységet.

Bár a statisztikák szerint az önkéntesség legfőképp informális keretek között zajlik, barátok, családtagok, ismerősök számára nyújtott segítségben merül ki, a Mezőföldi Önkéntes Pont csak néhány ilyen tevékenységet tudott dokumentálni, holott a korábbi felmérések alapján éppen arra lehetett számítani, hogy sikerül ezeket az önkénteseket is nagy számban bevonni a programba.

Ehhez kapcsolódik, és a vizsgált projektben is szembetűnő, hogy jellemzően az állással rendelkezők végeznek önkéntes tevékenységet, hiszen körükben a regisztráltak több mint kétötöde dolgozott, míg a munkanélkülieknél éppen feleakkora volt az önkéntesek foglalkoztatottsága, vagyis az általam ismert kutatásokkal is összhangban van, hogy a hátrányos helyzetű csoportok motivációjára kiemelt hangsúlyt kell fektetni.

A KSH 2012-es adataihoz hasonlóan a Besnyő környékén megvalósult projektben is az volt tapasztalható, hogy a középkorú (30-60 éves) korosztály a legaktívabb és ők érdeklődnek leginkább az önkéntesség iránt. Az önkéntesség fogadtatása pedig a kisvárosi környezetben jellemzően jobb volt, mint a községekben. A projektben résztvevő 3 városban (Adony, Ercsi, Pusztaszabolcs) kiugróan magas volt a regisztrált önkéntesek száma, ugyanakkor a foglalkoztatottságuk lényegesen alacsonyabb volt, mint a kisebb falvakban.

Bár vidéken kétszer annyi nő regisztrált az önkéntes programba, mint férfi, mégis arányait tekintve több férfi végzett tevékenyen valamilyen munkát a projektben, mint nő. Ez a statisztikai adatokkal is jól összecseng.

Az önkéntesek motivációit elsősorban a kétdimenziós régi-új motivációs bázisok mentén és a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív eredményit figyelembe véve vizsgáltam a program egészére vonatkozóan, valamint korcsoportok szerint. Az elmondható, hogy jelentős eltérés a vidéki és városi önkéntesek motivációi között általánosságban nem igazán tapasztalható. Vidéken is elsősorban a szociális értékek kerülnek előtérbe és a régi típusú önkéntességhez tartozó tevékenységeket preferálják a programban résztvevők.

Ugyanakkor a korcsoportok motivációinak összehasonlítása során már lehet tapasztalni az országos felmérésektől eltérő preferenciákat, de ezek a kutatások nem vizsgálják részletesen a 18 év alatti korosztályt, holott körükben is egyre népszerűbb az önkéntesség. Bár ők jellemzően saját későbbi boldogulásuk miatt választanák ezt a tevékenységet, vidéken erősen jelen van ebben a korosztályban a szociális értékek melletti elköteleződés, a régi típusú önkéntes motivációs bázis elemei lelhetők fel ennél a korosztálynál is.

A projektben résztvevő önkénteseknél a választóvonalat a 30 év alatti és 30 év feletti korcsoport között lehetne meghúzni. Bár mindkét korosztály a szociális értékeket nevezi a legfontosabb motivációs bázisnak, 30 év alatt a legtöbben „egy jó ügyért akarnak kiállni”, ami azt feltételezheti, hogy itt saját, személyes érdekeiket is érvényesíthetik, míg a 30 év felettiek túlnyomó többsége elsősorban a közösségnek való segítségnyújtást jelölte meg, mint legfőbb motivációs tényezőt. Így körükben egyértelműen láthatók a klasszikus, régi típusú önkéntes motivációk, vagyis az egyéni célok alárendelődnek a közösség érdekeinek.

A Mezőföldi Önkéntes Pont működésének vizsgálatánál azt, hogy az önkéntesek mely területen tevékenykedtek leginkább nagyban meghatározta és befolyásolta, hogy milyen területen tevékenykedik a programot lebonyolító egyesület. Ez visszaköszönt a kérdőíveken is, hiszen a vizsgált korcsoportok mindegyikében a kulturális tevékenység szerepelt az első helyen, majd a környezetvédelem volt a második olyan terület, amelyet kortól függetlenül szívesen végez minden projektben résztvevő. A statisztikai adatoktól jelentősen eltérő eredmények itt sem lelhetők fel a tevékenységek kapcsán. Bár például a 60 év felettiek hitéleti tevékenységének teljes hiánya meglepő.”

A tanulmány teljes terjedelmében hozzáférhető a Mezőföldi Önkéntes Pont irodájában.

Projektzáró konferencia...

2013. október 29-én, kedden a besnyői Faluház adott helyet a ...

Önkéntesség vidéken...

A Mezőföldi Önkéntes Pont tevékenységét a Sziront’Art Közhasznú Egyesület szakmai ...

Önkéntesség álláskeresőkn...

Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez ...

Új tanév, új kihívások!...

Fontos információ az érettségizők számára: 2016. január 1-je után csak ...

Nyáron is lehetsz önkéntes!...

Mi az önkéntesség? Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, ...