Mezőföldi Önkéntes Pont, Besnyő A honlap akadálymentes változata
Facebook
Elérhetőség, nyitva tartás

Új tanév, új kihívások!

» Közzétette: Önkéntes Pont ¦ 2013. szeptember 3. 12:02 CEST

A kötelező iskolai közösségi szolgálat megszervezésében és lebonyolításában is segít a diákoknak a Mezőföldi Önkéntes Pont. Aki 2016 január 1-jét követően érettségizik, számára kötelező az önkéntes tevékenységhez hasonló szolgálat teljesítése.

Fontos információ az érettségizők számára: 2016. január 1-je után csak olyan tanuló bocsátható érettségi vizsgára, aki teljesítette a jogszabályban előírt 50 óra közösségi szolgálatot. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mi szükséges a közösségi szolgálat teljesítéséhez, és milyen lehetőségei vannak a tanulóknak.

A kötelezően alkalmazandó jogszabály A köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

A köznevelési törvény definíciója szerint a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. [4. § (13)]
Az EMMI rendelet alapján:
A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

Ezek alapján a tanulónak – az iskola közreműködésével és A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény által előírt feltételekkel – tanulmányai első három évében (9-11. évfolyamon) lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva az iskola szervezi meg vagy biztosít időkeretet a közösségi szolgálat teljesítésére.

A közösségi szolgálatban “óraként” definiált értéket 60 percben kell számolni, az 50 órába a közösségi szolgálat helyszínére utazás és hazautazás nem számít bele, de beleszámolható 5 óra felkészítés és 5 óra projektértékelő záró megbeszélés. A szolgálat megkezdését közösségi szolgálati jelentkezési lapon kell az intézménynek – nem nagykorú tanuló esetén a szülői nyilatkozattal együtt – jelezni, a közösségi szolgálat ezt követően kezdhető meg.

A Mezőföldi Önkéntes Pontban a tanulóknak lehetősége van a regisztrációra, valamint a regisztrált fogadó szervezeteknél a közösségi szolgálat teljesítésére is. Az iroda a területén működő – érettségit biztosító – oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, ennek megfelelően – az intézmény kérésére – biztosíthatja a tanulók számára a közösségi szolgálat szervezését.

A közösségi szolgálat teljesítése alól mentesülnek a felnőttoktatásban érettségit szerzők valamint a sajátos nevelési igényű tanulók, ha a mentesítésre vonatkozóan határozattal rendelkeznek.

A jogszabályok érvénybe lépését követően az Oktatásért Felelős Államtitkárság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közösen létrehozott egy segédletet a közösségi szolgálat megszervezésének segítésére. Ez a Mezőföldi Önkéntes Pontban és a www.onkentespont.hu weboldalon is megtalálható.

A közösségi szolgálatra való jelentkezéshez szükséges űrlap is elérhető ugyanitt. Ezt kinyomtatva, kitöltve kell az oktatási intézményben a kijelölt felelős pedagógusnak vagy az osztályfőnöknek leadni. Részletes személyes tájékoztatásra irodánkban személyesen, vagy telefonon is van lehetőség.

Projektzáró konferencia...

2013. október 29-én, kedden a besnyői Faluház adott helyet a ...

Önkéntesség vidéken...

A Mezőföldi Önkéntes Pont tevékenységét a Sziront’Art Közhasznú Egyesület szakmai ...

Önkéntesség álláskeresőkn...

Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez ...

Új tanév, új kihívások!...

Fontos információ az érettségizők számára: 2016. január 1-je után csak ...

Nyáron is lehetsz önkéntes!...

Mi az önkéntesség? Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, ...