Mezőföldi Önkéntes Pont, Besnyő A honlap akadálymentes változata
Facebook
Elérhetőség, nyitva tartás

Amit a fogadó szervezetnek tudni kell

» Közzétette: Önkéntes Pont ¦ 2013. augusztus 8. 16:49 CEST

A következőkben az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

Mit nevezünk önkéntes tevékenységnek?

“Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük. Kivéve, ha
- az önkéntes a tevékenységét saját maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi,
- a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul,
- a felek között más jogviszony áll fenn.” (lásd: Önkéntes Törvény 2.§)

Ki lehet önkéntes?

Önkéntes lehet bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy 10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy. Korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszony létesítéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Kik fogadhatnak önkénteseket?


- civil szervezet, alapítvány, segélyszervezet
- önkormányzat, költségvetési szerv
- egyházi jogi személy
- szociális, gyermekjóléti intézmény
- egészségügyi szolgáltató
- közoktatási, felsőoktatási intézmény
- múzeum, könyvtár, levéltár
- közművelődési intézmény

Hogyan segítünk a fogadószervezeteknek?

A Fejér megyei nonprofit szektort erősítjük olyan önkéntesek toborzásával és közvetítésével, akik a fogadószervezetek által megfogalmazott célok érdekében szakmailag felkészülten, felelősen képesek tevékenykedni.

Az önkéntesek foglalkoztatásához minisztériumi regisztráció szükséges. Az ehhez szükséges nyomtatványokat beszerezhetik irodánkban, de tájékoztatjuk az érdeklődőket a regisztrációs folyamatról is.

Azon szervezetek, intézmények, akik önkénteseket kívánnak bevonni munkájukba, és az önkéntesek toborzásához a Mezőföldi Önkéntes Pont közreműködését igénylik,területi koordinátorainknál, irodánkban személyesen, e-mail-ben vagy telefonon jelezhetik ezt számunkra. Önkénteseinkről naprakész adatbázist vezetünk, melyben kompetenciáikat, érdeklődési körüket, motivációikat is feltüntettük, így az ideális segítővel való találkozás első lépése lehet az adatbázis alapján kiválasztandó önkéntesek közvetítése.

Hogyan találhatják meg nálunk a megfelelő önkéntest?

1. lépés: az önkéntesség iránt érdeklődő szervezetek kapcsolatba kerülnek irodánkkal, és egy személyes találkozás alkalmával megismerkedünk egymás tevékenységi köreivel
2. lépés: a fogadószervezetek meghatározzák azokat a tevékenységeket, melyeket szervezetüknél az önkéntesek végezhetnek, majd ezek bekerülnek nyilvántartásunkba
3. lépés: a Mezföldi Önkéntes Pontban érdeklődő önkéntesek ezek közül a tevékenységek közül választanak, de mi is felkeressük azokat az önkénteseket, akik a jelentkező fogadó szervezetnél tevékenykedhetnének
4. lépés: megadjuk számukra a fogadószervezet elérhetőségeit, segítünk a kapcsolatfelvételben
5. lépés: a fogadószervezetek megszűrik az önkénteseket, majd bevezetik őket a szervezet életébe.

Önkéntesség – értéket közvetít!

Fontos, hogy az önkéntes – bár fizetséget nem kap elvégzett munkájáért – egyenrangú a fizetett munkaerővel, értéket közvetít! Az önkéntes tevékenység tehát valódi munka, felelősség, elkötelezettség.

Azonban a munkavégzéshez szükséges feltételeket a fogadó szervezetnek kell biztosítania: szerződés keretében érdemes tisztázni milyen feladatot, hogyan kell ellátnia az önkéntesnek, milyen követelményeket támaszt a fogadó szervezet: időben való megjelenést, koncentrált figyelmet, lelkiismeretes pontos feladatvégzést.

Ugyanakkor a fogadó szervezetnek a munkavégzéshez szükséges feltételeket, eszközöket biztosítani kell és minden a tevékenységhez szükséges információt meg kell adnia, ha lehet írásban és szóban is.

A fogadó szervezet akkor dolgozik jól, ha szupervíziót garantál, legalábbis lehetőséget biztosít az önkéntesei számára, hogy a tevékenysége során tapasztalt problémákat megvitathassák, visszacsatolhassák.

Mindenképpen értékelni kell az önkéntes munkáját, ez is a visszacsatolás fontos része. Az építő kritika hozzájárulhat az önkéntes ismereteinek, munkatapasztalatának fejlődéséhez, együttműködési készsége javulásához, míg a másik oldalon a dicséret fontos motivációs erőt jelent.

Projektzáró konferencia...

2013. október 29-én, kedden a besnyői Faluház adott helyet a ...

Önkéntesség vidéken...

A Mezőföldi Önkéntes Pont tevékenységét a Sziront’Art Közhasznú Egyesület szakmai ...

Önkéntesség álláskeresőkn...

Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez ...

Új tanév, új kihívások!...

Fontos információ az érettségizők számára: 2016. január 1-je után csak ...

Nyáron is lehetsz önkéntes!...

Mi az önkéntesség? Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, ...