Mezőföldi Önkéntes Pont, Besnyő A honlap akadálymentes változata
Facebook
Elérhetőség, nyitva tartás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás – önkéntes munkával?

» Közzétette: Önkéntes Pont ¦ 2012. október 10. 22:07 CEST

Kevesen tudják, hogy a aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez az önkéntes munka is beszámítható. Ma már az FHT-ra jogosult személynek évente felül kell vizsgáltatni a támogatást, és amennyiben az előző évben nem tud 30 napnyi foglalkoztatást igazolni, úgy az ellátásra való jogosultsága megszűnik. Sajnos a munkalehetőségek csökkenése és a közmunka-programba való nehéz bekapcsolódás miatt sokan elveszíthetik a támogatásra való jogosultságukat. De van megoldás: Ha a támogatott munkaviszonyból nem tud 30 napot igazolni, de önkéntes munkával vállalja a még szükséges időmennyiség teljesítését, úgy az elkövetkező évben is jogosulttá válik a “bérpótló” támogatásra.

Fotó: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - önkéntes munkávalA Mezőföldi Önkéntes Pontot üzemeltető Sziront’Art Közhasznú Egyesület A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Köt.) hatálya alá 9862-1/2010. hatósági i számon bejelentkezett, így a Köt. szerint regisztrált fogadó szervezet. Ez alapján az önkéntesekkel önkéntes foglalkoztatásra irányuló szerződést köthet, a törvényben nevesített kedvezményeket biztosíthatja számukra. Emellett szervezetünk a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködési megállapodást kötött, így az ercsi, gárdonyi és dunaújvárosi kirendeltségekkel közreműködik az álláskeresők tájékoztatásában és az önkéntes munkára jelentkező álláskeresők számára önkéntes lehetőségekkel biztosítja a szükséges 30 nap teljesítését.

Fontos megjegyezni, hogy szervezetünk nem kirendeltsége egyik munkaügyi központnak sem, így szervezetünknél való megjelenés nem helyettesíti a munkaügyi központtal való együttműködési kötelezettséget, valamint szervezetünk munkaerő-piaci közvetítést nem végez, kizárólag önkéntes tevékenység szervezésére irányuló feladatokat lát el, illetve erre vonatkozóan rendelkezik jogosultsággal. Tehát az irodánkban munkakölcsönzés, munkaközvetítés nem zajlik, így kérjük ügyfeleinket, hogy ilyen igénnyel továbbra is az illetékes munkaügyi központot keressék fel!

Miben kaphat segítséget az az álláskereső aki a Mezőföldi Önkéntes Pontnál jelentkezik?

Amennyiben az álláskereső a rendeletben előírt 30 napját igazolni nem tudja, elveszíti az FHT-ra való jogosultságát. A Mezőföldi Önkéntes Pont a A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (3) bekezdése alapján, a szervezetnél vagy a szervezet közvetítésével végzett önkéntes munkára vonatkozóan igazolást állít ki, melyet a jogosultsághoz szükséges idő számításánál figyelembe kell venni. Tehát amennyiben az álláskereső 26 nap munkaviszonnyal rendelkezik, de már további 4 nap munkaviszony megszerzésére nincs lehetősége, ezt a 4 napot kiválthatja önkéntes munkavégzéssel. A 4 nap önkéntes tevékenység alapján a szervezetünk igazolást állít ki, amelyet a munkaügyi központ kirendeltségén leadva a jogosultsági idő megállapításra kerül és az FHT-ra való jogosultság megmarad. Az álláskereső saját elhatározása alapján akár mind a 30 napot is teljesítheti önkéntes munkával, erre vonatkozó előírás vagy szabály nincs.

Az önkéntes ponton az álláskereső képzettsége valamint szándéka szerinti önkéntes munkát szervezünk regisztrált fogadó szervezeteknél vagy szervezetünknél, így biztosítjuk számára a jogosultsági idő megszerzését. Az álláskereső teendője csupán annyi, hogy önkéntesként regisztrál a Mezőföldi Önkéntes Pontban, és regisztrációjakor jelzi, hogy FHT-ra való jogosultság megszerzéséhez igazolást kér. Így irodavezetőnk az önkéntes feladat teljesítését követően az iroda nyitvatartási idejében kiállítja a szükséges igazolást.

Kap fizetést az álláskereső az önkéntes munkáért?

Az önkéntesség definíciója szerint: olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében, személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Mivel az önkéntes munkavégzéshez kapcsolódóan kedvezményeket biztosíthatunk az önkéntesnek, így NINCS LEHETŐSÉG arra, hogy a munkaviszonyhoz hasonlóan fizetést, munkabért vagy egyéb jövedelmet biztosítsunk számára. Azonban a fogadó szervezet lehetőségei szerint biztosíthatunk az önkéntesnek étkezést, szállást, utazási költségek térítését, egészségügyi szolgáltatást, munka- és védőruházatot és minden egyéb kedvezményt, amelyet a Köt. nevesít.

Szintén fontos megjegyezni, hogy az önkéntes munka nem “ingyenmunka”, hiszen a munkát azt kötelezettségből, anyagi ellenszolgáltatásért cserébe végezzük. Az önkéntes tevékenységet pedig saját akaratunkból, közcélt, közösségi érdeket szolgálva végezzük el. Az önkéntesség definíciója szerint senki nem kényszeríthető önkéntes munkavégzésére, vagyis az álláskereső is saját akaratából – de esetében személyes érdekből is – vállalhat önkéntes munkát. Az önkéntes munkavégzés azon túl, hogy hozzájárulhat az FHT-ra való jogosultsághoz, kapcsolatépítő jellegű is, hiszen megfelelő önkéntes tevékenység esetén a fogadó szervezet rendelkezhet úgy, hogy a továbbiakban munkaviszony keretében foglalkoztatja tovább az önkéntest, továbbá kapcsolatot teremt a munkaadók és a leendő munkavállalók között. Így haszna nem csak az igazolás kiállításában merül ki, hanem esélyt ad az álláskeresőnek arra, hogy bizonyítson munkaadók előtt, csoportos foglalkozásokon újabb ismereteket, kompetenciákat szerezzen, ezzel a munkaerő-piaci helyzete javuljon.

Ne feledjük, szinte napi szinten végzünk önkéntes tevékenységet! Azonban ha az álláskereső ezt szervezett keretek között, dokumentáltan teszi, úgy a jogosultsághoz szükséges időre vonatkozó igazolás kiállítását is kérheti! Mivel szervezetünk – többek között – az Adonyi Kistérségi Szociális Központtal is együttműködésben van, így akár dokumentált önkéntes munkavégzés lehet az is, ha Ön a szomszéd néninek bevásárol!

Milyen önkéntes feladatokat tud biztosítani a Mezőföldi Önkéntes Pont az álláskeresőknek?

Mivel a fogadó szervezetek adatbázisa napról napra bővül, így kérjük, hogy személyesen/e-mailben/telefonon keresse meg irodánkat vagy területi koordinátorainkat, akik naprakész információkkal rendelkeznek a lehetőségekről. A Mezőföldi Önkéntes Pont együttműködéssel rendelkezik egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel és szociális feladatot ellátó intézményekkel is, így szinte kivétel nélkül minden területen tudunk önkéntes feladatot biztosítani.

Emellett akciónapok keretében (melyből 2012. november 1. és 2013. október 31. között 24-et szervezünk) csoportos önkéntes feladatvégzést biztosítunk. Az akciónapi felhívásainkat honlapunkon valamint ismert elérhetőségeinken keresztül érheti el. Ezeken a rendezvényeken általában egész napos önkéntes feladatellátás történik, a reggeli találkozót követően a feladatkiosztás következik, majd minden önkéntes a rá osztott feladat teljesítésébe kezd. Ebéddel, uzsonnával készülünk az önkéntesek számára, majd a nap végén értékeljük a feladat elvégzését.

Azon önkéntesek, akik speciális kompetenicákkal rendelkeznek, személyre szabott feladatokat is kaphatnak. Pl. a projekt egyik eleme az oktatási intézmények diákjainak tájékoztatása különleges munkakörökről, így ha Ön szívesen beszélne munkájáról, akár ilyen formában is teljesíthet önkéntességet!

Ha további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel!

Projektzáró konferencia...

2013. október 29-én, kedden a besnyői Faluház adott helyet a ...

Önkéntesség vidéken...

A Mezőföldi Önkéntes Pont tevékenységét a Sziront’Art Közhasznú Egyesület szakmai ...

Önkéntesség álláskeresőkn...

Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez ...

Új tanév, új kihívások!...

Fontos információ az érettségizők számára: 2016. január 1-je után csak ...

Nyáron is lehetsz önkéntes!...

Mi az önkéntesség? Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, ...